skip to Main Content

4.B Feedback Kerteminde over teams

Hvornår:
16/03/2021 kl. 14:45 – 16:00
2021-03-16T14:45:00+01:00
2021-03-16T16:00:00+01:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdhZDU3ODgtZmJjZC00YzU1LThmZmQtMDczYjIxZTY2NDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227e1f630a-c78a-4b5d-9012-a595c08f06ef%22%2c%22Oid%22%3a%22cc276907-c479-41f9-a38b-5136d6155b42%22%7d

Dette indlæg er oprettet som en kopi af en anden hjemmesides kalenderfeed.
Back To Top
Søg