skip to Main Content

Dannelse og Livsduelighed

Hvad gør et menneske til menneske? Hvad er det, der gør os anderledes end alle andre skabninger på jorden? – Selvbevidsthed – Hvem er jeg? – og man kunne tilføje: lige nu! Dannelse er altid en proces og ikke et færdigt produkt. Hen over livet ændres vores opfattelse af, hvem vi er

”De personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fællesskaber og udvikle sig i mødet med omverden.”                                                                                                                                                        Sådan definerer SFI Livsduelighed. Hvad er det så for nogen egenskaber der skal udvikles? Her skriver det Nationale center for velfærd:

 

  • Centrale personlige egenskaber er evner såsom selvkontrol, vedholdenhed, nysgerrighed, evnen til at være optimistisk og føle meningsfuldhed

 

  • Sociale kompetencer omfatter evnen til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer, følelse af tilknytning og empati

 

  • Faglige kompetencer omfatter kognitive såvel som

 

Når vi udviklingsmæssigt knytter disse Personlige, Sociale og Faglige kompetencer og egenskaber sammen skabes og dannes mennesket.

Hvordan bidrager skolen til denne udvikling? Og har vi fokus nok på helheden af disse kompetencer og egenskaber?

Vi må udvikle omkring, men også bevidstgøre børnene om sammenhængen imellem at bruge fx nysgerrighed som en strategi i forhold til både personlig, social og faglig læring. I bogen ”Brug Hovedet” af Tacha Elung, eksemplificeres der, hvordan lærere og pædagoger kan bruge 7 forskellige dannelsesstrategier i både faglige og sociale læringssammenhænge.

Læringsstrategier der både udvikler og bevidstgøre børnene omkring de egenskaber og kompetencer som der her peges på.

Systemisk-consult afholder foredrag, workshops og processer omkring dannelse og livsduelighed med praksisnære redskaber.

Udtalelser_sociale7

 

Ring eller skriv for at høre nærmere: Info@systemisk-consult.dk tlf.: 20435030

Back To Top
Søg