skip to Main Content

Læringsmålstyret undervisning

Det er vanskeligt at evalurere, selvevaluere og give feedback uden et mål at gøre det ud fra. Læringsmålstyret undervisning er et styringsredskab i forhold til børnenes selvevaluering og refleksion over deres arbejdsindstillinger og læringsprocesser.

En ting er, at vi som lærere ved, hvor vi skal hen, men har børnene altid en bevidsthed og viden om, hvor bussen kører hen? Skal vi til Albertslund, Aalborg eller Assens? Det er meget rart at vide, før jeg sætter mig op i bussen og det er med til at skærpe mit fokus i processen frem mod målet.

Lad os bare forestille os, at vi samler en gruppe børn på en mark og siger, at de skal løbe om kap. Vi tæller ned fra tre og børnene begynder at løbe i hver sin retning, nogen sætter sig, andre begynder at skubbe til hinanden og nogen råber vundet fra hver sin ende af marken, da vi ikke har tydeliggjort for dem hvor målet er. Og hvis vi så oveni købet bagefter beder dem om at reflektere over deres indsats, bliver det vanskeligt for dem at finde meningen.

Vi afholder foredrag, oplæg og workshops i læringsmålstyret undervisning, og kommer ind på elementer som:

  • Baglæns design
  • Taksonomiknækkede mål
  • Succeskriterier

Men altid i sammenhæng med de andre elementer i synlig læring, da det er dem der er fundamentet for børnenes læring.

 

Læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen...

Læs mere >

Metakognitive læringsstrategier

For at udvikle børnenes evne til at involvere sig i egen læring på en måde, der gør dem i stand til, på et metakognitivt plan...

Læs mere >

Feedback og selvevaluering

Feedback og selvevaluering er 2 elementer der i forskning har vist sig at være noget af det der har størst...

Læs mere >

Virkningsvurdering af egen praksis

Virker det vi gør? Hvordan virker? – Hvilken virkning ønsker vi at se hos børnene?

Læs mere >

Læringsmålstyret undervisning

Det er vanskeligt at evalurere, selvevaluere og give feedback uden et mål at gøre det ud fra...

Læs mere >

Back To Top
×Close search
Søg