skip to Main Content

Inklusion og det gode forældresamarbejde

temadag-018

På Hvalsø Skole har vi bl.a. ved hjælp af kurser fra Tacha Elung indført, at vi arbejder ud fra den systemiske tankegang.

I slutningen af sidste skoleår havde vi til et pædagogisk rådsmøde igen besøg af Tacha, som holdt oplæg om forældresamarbejdet i forhold til inklusion.

Efter mødet var der flere medarbejdere, som udtrykte ønske om at et lignende foredrag blev holdt for alle skolens forældre.

I ledelsen kunne vi kun bakke op om forslaget, og vi arrangerede derfor fælles forældremøder ved skolestart august 13.

Der var stor forældreopbakning til møderne, og ved alle møderne lykkedes det meget hurtigt for Tacha at fange og inddrage deltagerne.

Efterfølgende var jeg rundt på besøg i klasserne, og her fik jeg fra forældrene positiv respons og tak for, at vi havde arrangeret et så godt oplæg for dem.

Det er nu et stykke tid siden og i ledelsen har vi bl.a. kunnet mærke en forandring ved, at vi siden disse møder ikke har haft en eneste forældrehenvendelse med ønske om, at vi skulle fjerne et barn med særlige vanskeligheder fra en klasse.

Vi er rigtig glade for at vi valgte at have et oplæg fra Tacha som indledning til alle vores forældremøder i år, og vi har besluttet, at vi fremover vil have Tacha til at holde et tilsvarende oplæg for de nye børnehaveklasseforældre.

Back To Top
Søg