skip to Main Content

temadag-009

Dato 15. april 2014

I oktober 2012 var hele kommunens personalegruppe til et fælles pædagogisk arrangement om inklusion, hvor man kunne høre forskellige oplægsholdere i løbet af dagen. Da dagen var slut, havde en gruppe lærere hørt Tacha Elungs oplæg om systemisk tænkning og inklusion, og de kom opstemte hen til mig med strålende øjne og sagde: ”Har du hørt Tachas oplæg? Det er virkelig noget, vi kan bruge. Det var en ren øjenåbner. Hvis I på nogen måde kan få fat i hen-de til vores egen skoleudvikling, så skal I gøre det!”

Som sagt så gjort!. Vi fik lavet et skoleudviklingsforløb med Tacha Elung for skoleåret 2013-14, som omfattede både udvikling af hele personalet (lærere og pædagoger), af ledelsen og af skolens støttecenter, som skulle opkvalificeres til at blive et ressourcecenter. I forløbet blev der også plads til, at 12 lærere og pædagoger kunne uddannes i at afholde ”Klassemødet”. Dette kursus blev i løbet af skoleåret gentaget, da der var så stor søgning til det.

Sammenfattende har dette skoleårs skoleudviklingsforløb haft langt større synlig effekt og påvirkning på skolens kultur end de foregående års indsatser. Sammen med Tachas tætte guidning og efteruddannelse har skolens støttecenter formået at tage en pædagogisk koven-ding og trække den pædagogiske praksis i en ny retning, som for mange lærere er svær at acceptere, da det indebærer, at man lukker andre ind i sin undervisning og er åbne for, at man løfter sig op på metaplan og reflekterer over egen praksis.

Vi har fået metoder og tanker sporet ind på en vej, som vi forventer, vil give øget læring og trivsel i almenklasserne og bedre inklusion af elever fra specialklasserne. Jeg håber også, at det kan give lærere og pædagoger en ballast, som kan hjælpe dem med at håndtere implementeringen af den nye skolereform. Som en lærer sagde til mig: ”Jeg har prøvet at gøre, som Tacha siger, og det virker!”

AnneMette Andersen

souschef og pædagogisk leder

Back To Top
Søg