skip to Main Content

Elevinvolverende undervisning og læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber og elevinvolverende undervisning – betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen, af hinanden og i fællesskabet. Læreren og eller pædagogen har naturligvis stadig ansvaret for læringen, men i en mere vejledende rolle. Børnene skal føle sig involveret i egen læring.

Dette skabes fx ved at inddrage børnene som

  • Læringsdetektiver og mentorer
  • Sekretærroller
  • Makkerfeedback med udstukne kriterier
  • Progressionsfokus
  • Refleksion over egen læring
  • Strukturerede gruppedannelse
  • Grupperoller
  • Ekspertgrupper
  • Makker-, kollaborativ- og kooperativ- læring.

I en udskolingsklasse sagde eleverne efter en dag med elevinvolverende undervisning:
“Det har været meget sjovere”
“Tiden er gået meget stærkere”
“I har druknet vores hjerner”
“Vi er slet ikke vant til at være så meget på”
“Jeg er jo træt i hjernen nu – det plejer jeg ikke at være”
“Mere af den her undervisning”
“Det er dejligt at læreren ikke taler så meget”

De mange steder Systemisk-consult allerede har arbejdet med udviklingen af læringssfællesskaber, oplever lærere børn der er motiveret, fællesskaber der udvikles- og socialt, udfordrede børn, der pludselig føler, at det giver mening at være i klassen, klasseledelsen styrkes, øget arbejdsro og større rummelighed og differentiering som en naturlig del. Dette giver læreren tid i læringsrummet – tid til de børn, der har allermest brug for den.

Vi tilbyder oplæg og workshops i elevinvolverende undervisning, hvor I får konkrete redskaber og metoder til at arbejde med læringsfællesskaber og elevinvolverende undervisning.

Synlig læring

Back To Top
Søg