skip to Main Content

Refleksive klassesamtaler

Elevernes fællesskabsforståelse er et vigtigt element i arbejdet med inklusion, læring, dannelse, sociale kompetencer og evnen til at kunne samarbejde.

Refleksive klassesamtaler som redskab er inspireret af den systemiske tænkning og teorierne om anerkendende kommunikation. Anerkendende kommunikation bygger på en sprogfilosofisk tankegang, hvor sproget er skaber virkeligheden. Den anerkendende kommunikationsform står i modsætning til problemtænkningen.

Refleksive klassesamtaler udvikler:

  • Elevernes sociale kompetencer, normer, personlige egenskaber og færdigheder der er nødvendige for, at den enkelte elev og klassen som helhed kan være i trivsel.
  • Bibringer dem en fælles ansvarlighed over for hinanden og overfor det samlede fællesskab.
  • Evnen til at undersøge og udforske systemet i klassen
  • Det relationelle og kontekstuelle arbejde

De refleksive klassesamtaler tager altså udgangspunkt i fællesskabet og selve fællesskabets grundværdi. Eleverne får udviklet deres forståelse og accept af hinandens virkeligheder. Dette udvider normalitetsbegrebet og gør fællesskabet plastisk. Refleksive klassesamtaler er på denne måde en intervention der fremmer inklusion. Og derved styrkes børnene til at mestre den virkelighed de lever i.

Refleksive klassesamtaler er 100 procent voksenstyret.

Vi tilbyder foredrag og oplæg omkring refleksive klassesamtaler og aktionslæring – Læs mere under “Hjælp og interaktion direkte i praksis- aktionslæring.”

Systemisk tænkning

Anton er lige startet i 5.b.  Han er flabet overfor lærerne, spytter, sparker og driller de andre børn...

Læs mere >

Klasseledelse

Læreren eller pædagogen er leder af klassesystemet, hvis ikke læreren eller pædagogen tager ledelsen...

Læs mere >

Refleksive klassesamtaler

Elevernes fællesskabsforståelse er et vigtigt element i arbejdet med inklusion, læring...

Læs mere >

Forældresamarbejde

Undersøgelser viser, at flere og flere børn ”får lov” til ikke at deltage i fællesskabet, spiser på værelset...

Læs mere >

Styrkebaseret pædagogik

At være bevidst om egne og de andre elevers styrker skærper selvbevidstheden...

Læs mere >

Angst og Cool-kids

I hver klasse sidder der gennemsnitligt 2 børn med angst eller angstlignende symptomer.

Systemisk-consults konsulenter er uddannet indenfor Cool-kids...

Læs mere >

Motivation i undervisningen

Udfordringer omkring børnenes motivation i undervisningen er stor. Vi tilbyder oplæg og foredrag om motivation i undervisningen, ligesom vi...

Læs mere >

Back To Top
Søg