skip to Main Content

Virkningsvurdering af egen praksis

Virker det vi gør? Hvordan virker? – Hvilken virkning ønsker vi at se hos børnene?

Der kan menes meget om forskellige undervisningsmetoder, men det er i virkningen hos børnene, at vi kan vurdere om det vi gør virker

Systemisk-consult arbejder med at den enkelte lærer og/eller pædagog og i teams arbejder med at sætte sig selv mål indenfor egen praksis – tiltag i forhold til målene, ønsket virkning hos børnene – og i forhold til dette – vurdering af egen praksis.

Vi tilbyder ligeledes praksislæring af kollegial feedback, så man i teamet kan hjælpe hinanden i virkningsvurderingen.

 

 

Læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen...

Læs mere >

Metakognitive læringsstrategier

For at udvikle børnenes evne til at involvere sig i egen læring på en måde, der gør dem i stand til, på et metakognitivt plan...

Læs mere >

Feedback og selvevaluering

Feedback og selvevaluering er 2 elementer der i forskning har vist sig at være noget af det der har størst...

Læs mere >

Virkningsvurdering af egen praksis

Virker det vi gør? Hvordan virker? – Hvilken virkning ønsker vi at se hos børnene?

Læs mere >

Back To Top
Søg