skip to Main Content

Hjælp og interaktion direkte i praksis

Systemisk-consult kommer ud som hands-on konsulenter direkte i praksis. Foredrag og pædagogiske lørdage kan være spændende og inspirerende, de kan danne en fælles referenceramme og sprog, men problemet er at få de inspirerende elementer bragt ud i praksis. Vores erfaring viser at interaktion direkte i praksis giver positive resultater og flytter både de professionelle og børnene.

Vi kommer ud i klasser med udfordringer af mange forskellige slags, fx uro, mobning, manglende motivation for det faglige, enkelte eller flere børn og unge med adfærdsproblematikker.

Vi anbefaler at en eller flere AKT-mearbejdere eller ressourcepersoner følger forløbet, så de samtidigt bliver kompetenceudviklet til at gøre det i andre klasser efterfølgende.

Et forløb kunne fx indeholde:

  • Observationer og feedback
  • Trivselsprojekter
  • Supervision og handleplaner
  • Aktionslæring
Hjælp og interaktion direkte i praksis

Observation og feedback

Klasser der står med problematikker eller udfordrende klasser, hvor man har “prøvet alt”...

Læs mere >

Trivselsprojekt

Trivselsprojektet er et projekt, der kan sættes i værk i klasser med mobning, med meget uro, eller...

Læs mere >

Supervision af
teams

Vi tilbyder supervision til teams i forhold til klasser/børnegrupper med udfordringer og sammen...

Læs mere >

Aktionslæring

Forløbet løber over 4 refleksive klassesamtaler. Vi kommer ud og styrer den første refleksive klassesamtale og der...

Læs mere >

Back To Top
Søg