skip to Main Content

Supervision og coaching

Et team kan ændre sig, støde ind i udfordringer og opleve vanskeligheder af både intern og ekstern karakter.

Fx kan uenighed i den pædagogiske linje i udfordrede klasser indspille på teamets samarbejde, ligesom strukturen og elementerne i dagsorden på teammøderne kan skabe støj på linjen.

Vi tilbyder supervision og coaching af teams der oplever vanskeligheder i samarbejdet, den pædagogiske linje, ønsker struktur på teammøderne og udvikling af hvordan man bruger teammøderne til at have fokus på egen praksis via virkningsvurdering og tiltag ud fra elevernes niveau.

Styrkescreening

Lærernes og pædagogernes bevidsthed om egne og kollegaers styrker skaber arbejdsglæde og respekt for hinandens...

Læs mere >

Supervision og coaching

Et team kan ændre sig, støde ind i udfordringer og opleve vanskeligheder af både intern og ekstern karakter...

Læs mere >

Teamstruktur

Bevidstheden om teamfaser giver teamet mulighed for konstant udvikling, faserne består af...

Læs mere >

Back To Top
Søg