skip to Main Content

Uddannelse af ressourcepersoner og ressourceteams

Forskning i Danmark har vist at ressourcepersoner brugt som sparring og samarbejdspartner, er det  der giver den bedste effekt i forhold til inklusion.

Den gamle AKT rolle, hvor man er koblet på enkelte børn giver ikke så meget udvikling, men mest lettelse i de få timer vedkommende er koblet på. Ligeledes er åben rådgivningsmodellen heller ikke så effektiv, da teamet fra klassen ikke får skiftet perspektiv og får en ny forståelse af barnet.

Ressourceteamet sparre ved hjælp af vejsøgning og supervision/coaching som sætter læreren/pædagogens perspektiv i perspektiv. Læreren/pædagogen får et andet syn på barnet og barnets præmisser undersøges. (se eventuelt case under Inklusion i teori og praksis – systemisk tænkning.) Det betyder at teamet omkring problemstillingen får nye forståelser og ud fra disse lægges en handleplan.

Vi tilbyder:

  • konsulentbistand i- og kursusforløb til- at opstarte eller videreudvikle skolens ressourceteam
  • foredrag og vejledning i supervision, både kollegial supervision og supervision af vejledere i ressourceteamet
  • konsulentbistand til ledelsen i hvordan man kan tænke skolens struktur anderledes, så et ressourceteam bliver muligt

 

Uddannelse af ressourcepersoner og ressourceteams

Vejledning og sparring

Alle børn og unge handler og agerer ud fra et ønske om at skabe mest mulig mening i deres eget liv...

Læs mere >

Opbygning af ressourceteams

Ressourceteamet er tænkt som tiltag, der kan løse opgaver eller skabe ændret praksis...

Læs mere >

Kursus og uddannelse af ressourceteam

Kursusforløbet klæder dem på til at kunne: supervisere, vejlede, danne hypoteser og udforme indsatsplaner i samarbejde med deres kollegaer på skolen...

Læs mere >

Back To Top
Søg