skip to Main Content

Læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen, af hinanden og i fællesskabet. Læreren og eller pædagogen har naturligvis stadig ansvaret for læringen, men i en mere vejledende rolle. Børnene skal føle sig involveret i egen læring.

Dette skabes fx ved at inddrage børnene som

  • Læringsdetektiver og mentorer
  • Sekretærroller
  • Makkerfeedback med udstukne kriterier
  • Progressionsfokus
  • Refleksion over egen læring

De mange steder Systemisk-consult allerede har arbejdet med udviklingen af læringssfællesskaber, oplever lærerne børn der er motiveret, fællesskaber der udvikles og socialt, udfordrede børn, der pludselig føler, at det giver mening at være i klassen, klasseledelsen styrkes, øget arbejdsro og større rummelighed og differentiering som en naturlig del. Dette giver læreren tid i læringsrummet – tid til de børn, der har allermest brug for den.

Vi tilbyder foredrag, minikurser og direkte intervention i forhold til at udvikle læringsfællesskaber.

Læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen...

Læs mere >

Metakognitive læringsstrategier

For at udvikle børnenes evne til at involvere sig i egen læring på en måde, der gør dem i stand til, på et metakognitivt plan...

Læs mere >

Feedback og selvevaluering

Feedback og selvevaluering er 2 elementer der i forskning har vist sig at være noget af det der har størst...

Læs mere >

Virkningsvurdering af egen praksis

Virker det vi gør? Hvordan virker? – Hvilken virkning ønsker vi at se hos børnene?

Læs mere >

Back To Top
Søg