skip to Main Content

Trivselsprojekt

Trivselsprojektet er et projekt, der kan sættes i værk i klasser med mobning, med meget uro, eller andre grunde til at klassen kræver ekstra opmærksomhed eller ressourcer. Projektet afdækker klassedynamikker, mønstre mellem børnene og mellem de voksne og børnene. Formålet med projektet er at øge trivslen i klassen og styrke fællesskabet.

Projektet indbefatter en individuel samtale med hvert barn, hvor en ressourceperson sammen med en af klassens lærere, interviewer hvert barn i forhold til, hvordan det opleves at gå i klassen. Via de individuelle samtaler får vi et analyse materiale som kan bruges til at kortlægge de mønstre, der er i klassen og ud fra dette sætte konkrete tiltag i gang.

 

Projektet ser ud som følgende:

Mandag, tirsdag og onsdag bliver alle børn interviewet ud fra en bestemt metode og 12 faste spørgsmål.

Efter samtalerne vil udvalgte forældre med børn få en indkaldelse til samtale. Disse indkaldelser kan handle om noget af det vi finder frem til under samtalerne. Det skal ikke opfattes negativt i sig selv at blive indkaldt, det kan ligeså vel være positivt eller noget vi i fællesskab skal hjælpe forældrenes barn med i forhold til fællesskabet i klassen.

Torsdag morgen afholdes refleksivt klassesamtale, der tager udgangspunkt i klassens første dag i deres nye skoleliv. Mødet kommer til at handle om, hvilke tiltag, der skal sættes i gang i klassen. Børnene kan være HELT trygge ved at INTET af det de siger på samtalerne kommer andre for ører. Det vil altså sige at INGEN får af vide hvad præcis hvilket barn har sagt.

Torsdagen efter bliver der afholdt endnu en refleksiv klassesamtale, for at evaluere på udviklingen af tiltagene og derefter overtager klassens lærerede refleksive klassesamtaler en gang om ugen.

Der vil både før og efterfølgende blive afholdt et forældremøde, hvor forældrene får oplyst hvordan projektet viste sig og hvad vi fandt frem til. Ydermere hvordan tiltagene har virket.

Selve trivselsprojektet:

En eller flere ressourcepersoner sidder med som føl i hele forløbet, der varer en uge plus 2 forældremøde og 2 klassemøder.

  1. Der vælges en klasse med udfordringer.
  2. Afholdelse af forældremøde med forklaring af projektet, så der sikres fuld opbakning fra forældrenes side.
  3. Fælles snak med klassen om hvad vi skal i gang med
  4. Interviews af hvert enkelt barn, mens resten af klassen har undervisning (en af klassens lærere og en fra ressourceteamet sidder med)
  5. Analyse af interviews og klassedynamik
  6. Samtaler med udvalgte forældre og børn ud fra analysen
  7. Refleksiv klassesamtale, hvor vi taler med børnene om hvad analysen viser (på børnesprog) og hvor der sættes fælles regler
  8. Ugen efter opfølgende refleksiv klassesamtale
  9. 3 uger senere opfølgende forældremøde

Under hele forløbet sidder der en ressourceperson med, som også bliver involveret. Der er løbende feedback og sparring mellem konsulent og ressourceperson.

Projektet har været afprøvet mange steder i landet med stor effekt og succes. Med dette projekt føler børnene sig hørt og de føler et ejerskab i forandringen.

Observation og feedback

Klasser der står med problematikker eller udfordrende klasser, hvor man har “prøvet alt”...

Læs mere >

Trivselsprojekt

Trivselsprojektet er et projekt, der kan sættes i værk i klasser med mobning, med meget uro, eller...

Læs mere >

Supervision af
teams

Vi tilbyder supervision til teams i forhold til klasser/børnegrupper med udfordringer og sammen...

Læs mere >

Aktionslæring

Forløbet løber over 4 refleksive klassesamtaler. Vi kommer ud og styrer den første refleksive klassesamtale og der...

Læs mere >

Back To Top
Søg