skip to Main Content

Teamudvikling

Den primære intention med at arbejde i team er, at lærere, pædagoger og ledelsen samarbejder om at løse forskellige opgaver i forhold til læringsfællesskaber, den enkelte elev, den sociale udvikling og udviklingen af medarbejdernes professionelle kompetencer.

To kulturelle udfordringer spiller ofte ind, når teamsamarbejdet udvikles:

1. En omsorgskultur, hvor teamet tager hensyn til hinanden og derfor holder teamet sig fra den konstruktive eller kritiske dialog.

2. Et stort fokus på driftsopgaver, så der ikke skabes plads til et målrettet fokus på elevernes læring og sociale udvikling.

Disse udfordringer kan løses ved en viden om teamsamarbejdets udviklingsfaser samt et fælles sprog og opmærksomhed om de samlede styrker i teamet.

Teamudvikling

Styrkescreening

Lærernes og pædagogernes bevidsthed om egne og kollegaers styrker skaber arbejdsglæde og respekt for hinandens...

Læs mere >

Supervision og coaching

Et team kan ændre sig, støde ind i udfordringer og opleve vanskeligheder af både intern og ekstern karakter...

Læs mere >

Teamstruktur

Bevidstheden om teamfaser giver teamet mulighed for konstant udvikling, faserne består af...

Læs mere >

Back To Top
Søg