skip to Main Content

Teamfaser og struktur

Bevidstheden om teamfaser giver teamet mulighed for konstant udvikling, faserne består af:

  • etablering
  • hvedebrødsdage
  • integration
  • stilstand
  • udvikling
  • afslutning

Alle faserne er vigtige for udviklingen af et team. En styrkescreening og arbejdet med styrkerne i teamet skaber et fælles sprog og viden. Dette er brugbart i alle teamfaser, men specielt fasen: integration, hvor teamets identitet skabes, er de vigtige. Her skal man turde at bede sine teammedlemmer om hjælp og turde at tage den konstruktive og udfordrende dialog. En opmærksomhed, viden og refleksion over teamfaser og teamets samlede styrker, skaber overskud og mod til at flytte fokus fra planlægning til pædagogiske og didaktiske diskussioner og refleksioner, som er præget af den konstruktive eller kritiske dialog.

Vi tilbyder teamudvikling indenfor teamfaserne og kobler det med teamstruktur og udvikling af virkningsvurdering af egen praksis i teamet.

 

Styrkescreening

Lærernes og pædagogernes bevidsthed om egne og kollegaers styrker skaber arbejdsglæde og respekt for hinandens...

Læs mere >

Supervision og coaching

Et team kan ændre sig, støde ind i udfordringer og opleve vanskeligheder af både intern og ekstern karakter...

Læs mere >

Teamstruktur

Bevidstheden om teamfaser giver teamet mulighed for konstant udvikling, faserne består af...

Læs mere >

Back To Top
Søg