skip to Main Content

Feedback og selvevaluering

Giv en mand en fisk om dagen og han vil overleve dagen, giv ham en fiskestang, lær ham at bruge den og han vil have mad til resten af livet.

Feedback og selvevaluering er 2 elementer der i forskning har vist sig at være noget af det der har størst effekt på børns læring.

Formativ feedback er den processuelle, den fremadrettede feedback, som gør, at barnet har mulighed for at forbedre produktet undervejs i processen frem mod målet. Når der bruges formativ feedback, gives der feedback på udkast af produktet i processen f.eks. i en stil, hvor barnet får feedback op til 3 gange, før det endelige produkt afleveres. På denne måde får barnet arbejdet med de ting i processen, som ellers ville stå i den skriftlige summative feedback på det endelige produkt, men fordi barnet arbejder med det løbende, vil det tage erfaringen med sig til næste lignende opgave.

Barnet skal være bevidst om sin egen læring, egne processer, styrker og svagheder for at kunne skabe progression og for at kunne bringe sin viden om egen læring i spil i andre lignende situationer. Denne udvikling kan skabes ved, at de overvejer, overvåger og regulerer egne arbejds- og læreprocesser ved hjælp af selvevaluering.

Når vi benytter selvevaluering i læreprocesser bliver barnet i større grad opmærksom på hvad det er, der gør, at han eller hun kommer videre i sin læring, også når barnet bliver læringsfrustreret, og barnet kan fremadrettet bruge dette bevidst i andre læringssituationer.

Vi tilbyder foredrag, processer, oplæg og workshops indenfor feedback og selvevaluering.

Læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen...

Læs mere >

Metakognitive læringsstrategier

For at udvikle børnenes evne til at involvere sig i egen læring på en måde, der gør dem i stand til, på et metakognitivt plan...

Læs mere >

Feedback og selvevaluering

Feedback og selvevaluering er 2 elementer der i forskning har vist sig at være noget af det der har størst...

Læs mere >

Virkningsvurdering af egen praksis

Virker det vi gør? Hvordan virker? – Hvilken virkning ønsker vi at se hos børnene?

Læs mere >

Back To Top
Søg