skip to Main Content

Observation og feedback

Klasser der står med problematikker eller udfordrende klasser, hvor man har “prøvet alt”, vil anbefalingen være at vi efter et opstartsmøde, kommer ud og observerer klassen med forskellige lærere. Vi har tit set hvordan det kan virke som to forskellige klasser i forhold til hvilket fag eller hvilken lærer de har. Dette skal ikke forstås som vi leder efter fejlfinding hos de professionelle, men i et systemisk perspektiv er vi nødt til at være nysgerrig på de forskellige relationer og kontekster for at analysere på eventuelle mønstre og tiltag.

Efter observationen vil der være feedback på observationerne og forslag til tiltag og indsatsplaner.

Vi går med ud i klasserne og igangsætter de forskellige tiltag, da det tit er der implementeringen svigter, og holder opfølgende teammøder.

Det kan organiseres på mange forskellige måder, men vores erfaring er at det skaber varige forandringer i klassemiljøet, læringsmiljøet og hos de professionelle.

 

Observation og feedback

Klasser der står med problematikker eller udfordrende klasser, hvor man har “prøvet alt”...

Læs mere >

Trivselsprojekt

Trivselsprojektet er et projekt, der kan sættes i værk i klasser med mobning, med meget uro, eller...

Læs mere >

Supervision af
teams

Vi tilbyder supervision til teams i forhold til klasser/børnegrupper med udfordringer og sammen...

Læs mere >

Aktionslæring

Forløbet løber over 4 refleksive klassesamtaler. Vi kommer ud og styrer den første refleksive klassesamtale og der...

Læs mere >

Back To Top
Søg