skip to Main Content

Forældresamarbejde

Undersøgelser viser, at flere og flere børn ”får lov” til ikke at deltage i fællesskabet, spiser på værelset, har færre pligter og ansvar (det er hurtigere at gøre det selv), relationer foregår som oftest over Skype på Playstation eller computer, de voksnes kommunikation med børnene består mest af beskeder og informationer og mindre af dialoger.

Når så de bliver ældre tager vi os til hovedet, fordi de i stigende grad ikke er selvkørende og selvregulerende, er dovne og uden initiativ.

Forældrerollen spiller en større og større rolle i forhold til inklusion og læringsfællesskabet. Dominerende historier kan fødes og gøres tykkere via forældrene. Forældrene må være bevidste om, at deres signaler og reaktioner er af afgørende betydning for børnenes fællesskab i skolen og eller daginstitutionen.

 

 

Der er en tendens til at vi stiller børns behov før de overhovedet opstår. Her er det ligeledes vigtigt at forældrene er bevidste om at fællesskabet allerede skabes hjemme hos dem selv i form af at lære børnene behovsudskydelse, robusthed og hensynet til andre mennesker. At coache børnene fremfor at gøre tingene for dem.

Vi afholder temadage/aftener for forældregrupper på skoler og daginstitutioner, hvor temaet er: Forældrenes afgørende rolle.

  • Opretholdende faktorer i forældregruppen
  • Dominerende historier
  • Forældrefællesskabet
  • Signaler og sproget
  • Robusthed
  • Vedholdenhed selvkontrol

Systemisk tænkning

Anton er lige startet i 5.b.  Han er flabet overfor lærerne, spytter, sparker og driller de andre børn...

Læs mere >

Klasseledelse

Læreren eller pædagogen er leder af klassesystemet, hvis ikke læreren eller pædagogen tager ledelsen...

Læs mere >

Refleksive klassesamtaler

Elevernes fællesskabsforståelse er et vigtigt element i arbejdet med inklusion, læring...

Læs mere >

Forældresamarbejde

Undersøgelser viser, at flere og flere børn ”får lov” til ikke at deltage i fællesskabet, spiser på værelset...

Læs mere >

Styrkebaseret pædagogik

At være bevidst om egne og de andre elevers styrker skærper selvbevidstheden...

Læs mere >

Angst og Cool-kids

I hver klasse sidder der gennemsnitligt 2 børn med angst eller angstlignende symptomer.

Systemisk-consults konsulenter er uddannet indenfor Cool-kids...

Læs mere >

Motivation i undervisningen

Udfordringer omkring børnenes motivation i undervisningen er stor. Vi tilbyder oplæg og foredrag om motivation i undervisningen, ligesom vi...

Læs mere >

Back To Top
Søg