skip to Main Content

Vejledning og sparring

Alle børn og unge handler og agerer ud fra et ønske om at skabe mest mulig mening i deres eget liv, derfor skal det overordnede formål med vejledningen i ressourceteamet være at undersøge: I hvilken kontekst giver det mening, at barnet har den adfærd barnet har? For det giver mening… for barnet.

Denne undersøgelse kan blandt andet ske ved hjælp af supervision eller refleksive samtaler som tager udgangspunkt i Maturanas tre domæner.

Som grundpille i denne form for supervision/refleksiv samtale ligger anerkendelsesbegrebet, den cirkulære forståelsesramme, hypotesedannelse, nysgerrighed, intervention og positiv reformulering. Dette giver teamet mulighed for at hæve sig op på metaplan, skifte perspektiv og se barnet i et nyt lys.

Når der er lagt en hypotese om, i hvilken kontekst det giver mening, vil der kunne dannes en indsatsplan med tiltag, der er rettet på at skabe mening for barnet på en ny måde.

Det vil sige, at der ikke længere laves tiltag eller konsekvenser, som bliver hevet lidt ind efter behov eller forsøgsvis, men at de bliver dannet på baggrund af en kortlægning af systemerne, en hypotese og derfra tiltag.

Disse tiltag, vil være tiltag fra blandt andet specialpædagogiske metoder, men kun, når de giver mening. Alt dette vil naturligvis foregå i et tæt samarbejde med forældrene, som altid er vigtige medspillere.

Vi tilbyder:

  • kursusforløb i vejledning og vejsøgning
  • supervision, hypotesedannelser og indsatsplaner
  • supervision af vejledere i ressourceteamet

 

 

 

Vejledning og sparring

Alle børn og unge handler og agerer ud fra et ønske om at skabe mest mulig mening i deres eget liv...

Læs mere >

Opbygning af ressourceteams

Ressourceteamet er tænkt som tiltag, der kan løse opgaver eller skabe ændret praksis...

Læs mere >

Kursus og uddannelse af ressourceteam

Kursusforløbet klæder dem på til at kunne: supervisere, vejlede, danne hypoteser og udforme indsatsplaner i samarbejde med deres kollegaer på skolen...

Læs mere >

Back To Top
Søg