skip to Main Content

Opbygning af ressourceteams

Ressourceteamet er tænkt som tiltag, der kan løse opgaver eller skabe ændret praksis på et niveau, før psykolog og ledelse er nødvendige som direkte aktører. Dette vil være medvirkende til, at udfordringer/problematikker løses så tæt på praksis som muligt.

Ressourceteamet er et tilbud til det pædagogiske personale tænkt ind i en vejlederkultur, hvor der bliver lagt vægt på vejsøgning frem for vejledning. Indenfor de absolutte primære opgaver ligger supervisionen som omdrejningspunkt, men aspekter som observationer, indsatsplaner, igangsættelse og udvikling af specialpædagogiske metoder – tilrettet almenpædagogikken, forældresamarbejde og teamsamarbejde er også en vigtig del.

De problematikker, der kan bringes til sparring i ressourceteamet, kan omhandle problematikker/udfordringer indenfor det specialpædagogiske, socialpædagogiske og faglige område.

Derfor skal ressourceteamets bemanding have kompetencer indenfor disse tre felter. Grunden til at disse tre ben er vigtige, er forskelligheden af udfordringer indenfor inklusion. Vores anbefaling lyder på 2 lærere og 1 pædagog. Denne konstellation vil betyde, at flere faglige vinkler vil blive perspektiveret og at sfo’en, vil have tæt kontakt og ejerskabsfølelse af ressourceteamet, samtidigt med, at der ses på barnets hele dag.

  • Vi tilbyder konsulentbistand til opbygningen af ressourceteamet – organisatorisk, struktur, rammer og ledelseslegitimering.

 

 

Vejledning og sparring

Alle børn og unge handler og agerer ud fra et ønske om at skabe mest mulig mening i deres eget liv...

Læs mere >

Opbygning af ressourceteams

Ressourceteamet er tænkt som tiltag, der kan løse opgaver eller skabe ændret praksis...

Læs mere >

Kursus og uddannelse af ressourceteam

Kursusforløbet klæder dem på til at kunne: supervisere, vejlede, danne hypoteser og udforme indsatsplaner i samarbejde med deres kollegaer på skolen...

Læs mere >

Back To Top
Søg