skip to Main Content

Styrkescreening

Lærernes og pædagogernes bevidsthed om egne og kollegaers styrker skaber arbejdsglæde og respekt for hinandens forskelligheder og hinandens arbejdsområder. Samtidig udvides forståelsen for samarbejde og fokus på mål og resultat.

Når styrkerne aktiveres i teamet øger det arbejdsglæden og meningsdannelsen af ens arbejde. Kendskab og viden om kollegers styrker tydeliggør en motiverende fordeling af arbejdsopgaver og samarbejdet komplimenterer og øger effektiviteten og sparringen.

Vi tilbyder teamudvikling ud fra styrkescreening så fordeling af interne arbejdsopgaver giver mest mulig mening og ud fra at alle er bevidste om egne og andres styrker og hvordan disse bedst kommer i spil til gavn for teamet og derved for arbejdet med elever og forældre.

  • Styrkescreening af alle teammedlemmer
  • Udarbejdelse af individuel styrkemodel
  • Udarbejdelse af teamstyrkemodel
  • Fordeling af teamets opgaver ud fra en fælles teamstyrkemodel

Styrkescreening

Lærernes og pædagogernes bevidsthed om egne og kollegaers styrker skaber arbejdsglæde og respekt for hinandens...

Læs mere >

Supervision og coaching

Et team kan ændre sig, støde ind i udfordringer og opleve vanskeligheder af både intern og ekstern karakter...

Læs mere >

Teamstruktur

Bevidstheden om teamfaser giver teamet mulighed for konstant udvikling, faserne består af...

Læs mere >

Back To Top
Søg