skip to Main Content

Inklusion i teori og praksis

Inklusion giver mange udfordringer både i daginstitutioner og skoler.

Hvordan gør vi? Hvad gør vi? Har vi tid til det?

I et systemisk perspektiv skal der ses på flere perspektiver. Aktørperspektivet, kontekstperspektivet og individperspektivet.

For at kunne arbejde i alle perspektiver kræver det arbejde med den enkelte, klassekulturen, forældrene, og de professionelles mindset.

Det er således ikke kun den enkelte elev, der skal tilpasse sig fællesskabet, men også fællesskabet, der skal udvide sit normalitetsbegreb.

Inklusion er en dialektisk proces, hvor man respekterer og profiterer af forskelligheder og tilpasser sig hinanden i en anerkendende tilgang.

Vi tilbyder foredrag om inklusion og vejleder i mange konkrete værktøjer, der kan bruges i den daglige praksis.

Inklusion i teori og praksis

Systemisk tænkning

Anton er lige startet i 5.b.  Han er flabet overfor lærerne, spytter, sparker og driller de andre børn...

Læs mere >

Klasseledelse

Læreren eller pædagogen er leder af klassesystemet, hvis ikke læreren eller pædagogen tager ledelsen...

Læs mere >

Refleksive klassesamtaler

Elevernes fællesskabsforståelse er et vigtigt element i arbejdet med inklusion, læring...

Læs mere >

Forældresamarbejde

Undersøgelser viser, at flere og flere børn ”får lov” til ikke at deltage i fællesskabet, spiser på værelset...

Læs mere >

Styrkebaseret pædagogik

At være bevidst om egne og de andre elevers styrker skærper selvbevidstheden...

Læs mere >

Angst og Cool-kids

I hver klasse sidder der gennemsnitligt 2 børn med angst eller angstlignende symptomer.

Systemisk-consults konsulenter er uddannet indenfor Cool-kids...

Læs mere >

Motivation i undervisningen

Udfordringer omkring børnenes motivation i undervisningen er stor. Vi tilbyder oplæg og foredrag om motivation i undervisningen, ligesom vi...

Læs mere >

Back To Top
Søg