skip to Main Content

Metakognitive læringsstrategier

”Det er et velkendt faktum, at helt små børn begynder deres formelle uddannelse i børnehaven som livlige, nysgerrige, fantasifulde og spørgende skabninger. I nogen tid bevarer de disse vidunderlige karaktertræk. Men så sætter en tilbagegang gradvist ind og de begynder at blive passive (”Thinkning in Education” af Matthew Lipman)

Hvordan skaber vi mulighed for at børnene fortsat får lov til at udvikle det de har, fra de er små, hvordan skaber vi platforme til, at de bliver ved at være livlige, nysgerrige, fantasifulde og spørgende skabninger?

For at udvikle børnenes evne til at involvere sig i egen læring på en måde, der gør dem i stand til, på et metakognitivt plan, at blive bevidst om egne læreprocesser og at lære at lære, skal vi have fokus på, at børnene opnår kompetencer som sætter dem i stand til at være tænksomme, vedholdende, nysgerrige og kommunikative, kunne stille relevante spørgsmål, overkomme midlertidige tilbageslag og gøre dem bevidste om, at udfordringer betyder, at de lærer. Når vi præsenteres for noget, vi ikke umiddelbart kan koble til allerede indlært viden, vil vi frustreres, så for at lære nyt, er det helt naturligt og tit nødvendigt at blive læringsfrustreret og det er i disse situationer at man lærer mest.

Vi tilbyder oplæg, foredrag og workshops i at udvikle metakognitive læringsstrategier og i hvordan man omsætter det til praksis hos børnene. Hvordan de bliver udviklet hos børnene, hvordan børnene bliver bevidste om dem som læringsstrategier og hvordan børnene lærer at bruge dem.

Systemisk-consult har arbejdet med Ørum skole omkring implementering af Metakognitive læringsstrategier i udviklingen af Livsduelighed, – evaluering med eleverne efter et halvt år gav denne video.

Systemisk-consult har arbejdet med Ørum skole omkring implementering af Metakognitive læringsstrategier i udviklingen af Livsduelighed, – evaluering med eleverne efter et halvt år gav denne video.

Læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen...

Læs mere >

Metakognitive læringsstrategier

For at udvikle børnenes evne til at involvere sig i egen læring på en måde, der gør dem i stand til, på et metakognitivt plan...

Læs mere >

Feedback og selvevaluering

Feedback og selvevaluering er 2 elementer der i forskning har vist sig at være noget af det der har størst...

Læs mere >

Virkningsvurdering af egen praksis

Virker det vi gør? Hvordan virker? – Hvilken virkning ønsker vi at se hos børnene?

Læs mere >

Back To Top
Søg