skip to Main Content

Styrkebaseret pædagogik

At være bevidst om egne og de andre elevers styrker skærper selvbevidstheden og evnen til at samarbejde, faglig udvikling og trivsel.

”Det er en bedre strategi at forbedre og bruge sine styrker mere end at arbejde på at mindske sine svagheder.”

Seligman, 2004

Styrkebaseret pædagogik bruges i læringsrummet til at skabe de mest gunstige forhold for elevernes faglige og sociale udvikling.

Hvis man får mulighed for at få bragt sine topstyrker i spil, vil det give en styrket følelse af energi, glæde og selvværd.

Enhver styrke der kammer over bliver en svaghed.

Hvis et barn ikke får mulighed for at få sat sine topstyrker i spil, vil de dukke op i uhensigtsmæssige sammenhænge. Når vi så prøver at fx dæmpe barnet, vil topstyrken blive yderligere undertrykket. Dette vil medføre flere steder, hvor den forsøger at poppe op og dermed blive en belastning og genkendes som en svaghed. Hvis vi så forestiller os at skrue 40 til 50 % ned for denne svaghed, kan vi se hvilken styrke der ligger gemt i svagheden og hvordan vi får skabt en platform, hvor barnet kan få den sat i spil, legalt!

Udover dette kan styrkebaseret pædagogik bruges i forbindelse med teamudvikling. Læs mere under teamudvikling her på siden.

Vi tilbyder foredrag og workshop i styrkebaseret pædagogik og hvordan det bruges i det almindelige pædagogiske arbejde samt i mere udfordrende problematikker omkring enkeltelever eller grupper af børn.

 

Systemisk tænkning

Anton er lige startet i 5.b.  Han er flabet overfor lærerne, spytter, sparker og driller de andre børn...

Læs mere >

Klasseledelse

Læreren eller pædagogen er leder af klassesystemet, hvis ikke læreren eller pædagogen tager ledelsen...

Læs mere >

Refleksive klassesamtaler

Elevernes fællesskabsforståelse er et vigtigt element i arbejdet med inklusion, læring...

Læs mere >

Forældresamarbejde

Undersøgelser viser, at flere og flere børn ”får lov” til ikke at deltage i fællesskabet, spiser på værelset...

Læs mere >

Styrkebaseret pædagogik

At være bevidst om egne og de andre elevers styrker skærper selvbevidstheden...

Læs mere >

Angst og Cool-kids

I hver klasse sidder der gennemsnitligt 2 børn med angst eller angstlignende symptomer.

Systemisk-consults konsulenter er uddannet indenfor Cool-kids...

Læs mere >

Motivation i undervisningen

Udfordringer omkring børnenes motivation i undervisningen er stor. Vi tilbyder oplæg og foredrag om motivation i undervisningen, ligesom vi...

Læs mere >

Back To Top
Søg