skip to Main Content

Supervision af teams

Vi tilbyder supervision til teams i forhold til klasser/børnegrupper med udfordringer og sammen med teamet, analysere vi mønstre, skaber hypoteser og lægger en indsatsplan.

Selve ideen bag supervisionen er beskrevet i “Uddannelse af ressourcepersoner og ressourceteams – vejledning og sparring.”

 

Observation og feedback

Klasser der står med problematikker eller udfordrende klasser, hvor man har “prøvet alt”...

Læs mere >

Trivselsprojekt

Trivselsprojektet er et projekt, der kan sættes i værk i klasser med mobning, med meget uro, eller...

Læs mere >

Supervision af
teams

Vi tilbyder supervision til teams i forhold til klasser/børnegrupper med udfordringer og sammen...

Læs mere >

Aktionslæring

Forløbet løber over 4 refleksive klassesamtaler. Vi kommer ud og styrer den første refleksive klassesamtale og der...

Læs mere >

Back To Top
Søg