skip to Main Content

Klasseledelse

Læreren eller pædagogen er leder af klassesystemet, hvis ikke læreren eller pædagogen tager ledelsen, er der altid en elev eller en gruppe af elever, der står parat til at overtage den.

Tydelig klasseledelse er samtidig et vigtigt redskab for at skabe øget inklusion. Læreren eller pædagogen skal være dygtig til sit fag, men skal også være uddannet til at kunne lede en klasse og etablere tætte bånd til den enkelte elev. En god klasseleder skal således mestre:

– Relationskompetence – ledelseskompetence – didaktisk kompetence –

Har man “tabt” ledelsen findes der virkningsfulde redskaber til at genvinde den. Nedenstående punkter er overskrifter på nogle af de redskaber og værktøjer vi bruger i arbejdet med tydelig klasseledelse.

  • Læreren som kaptajn på skibet
  • Ligeværdighed men ikke jævnbyrdighed
  • Anerkendende pædagogik
  • Struktur og synlighed
  • At skabe et læringsfællesskab
  • Sprogbruget
  • Forældrefællesskabet

Vi tilbyder workshops og foredrag om tydelig klasseledelse i praksis, samt direkte interaktion i klassen. Vi lægger vægt på konkrete redskaber og ledelsesværktøjer indenfor dette.

 

Systemisk tænkning

Anton er lige startet i 5.b.  Han er flabet overfor lærerne, spytter, sparker og driller de andre børn...

Læs mere >

Klasseledelse

Læreren eller pædagogen er leder af klassesystemet, hvis ikke læreren eller pædagogen tager ledelsen...

Læs mere >

Refleksive klassesamtaler

Elevernes fællesskabsforståelse er et vigtigt element i arbejdet med inklusion, læring...

Læs mere >

Forældresamarbejde

Undersøgelser viser, at flere og flere børn ”får lov” til ikke at deltage i fællesskabet, spiser på værelset...

Læs mere >

Styrkebaseret pædagogik

At være bevidst om egne og de andre elevers styrker skærper selvbevidstheden...

Læs mere >

Angst og Cool-kids

I hver klasse sidder der gennemsnitligt 2 børn med angst eller angstlignende symptomer.

Systemisk-consults konsulenter er uddannet indenfor Cool-kids...

Læs mere >

Motivation i undervisningen

Udfordringer omkring børnenes motivation i undervisningen er stor. Vi tilbyder oplæg og foredrag om motivation i undervisningen, ligesom vi...

Læs mere >

Back To Top
Søg