skip to Main Content

Livsduelighed og dannelse

”De personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fælleskaber og udvikle sig i mødet med omverden.”

Sådan definere SFI Livsduelighed. Hvad er det så for nogen egenskaber der skal udvikles? Her skriver det Nationale center for velfærd:

  • Centrale personlige egenskaber er evner såsom selvkontrol, vedholdenhed, nysgerrighed, evnen til at være optimistisk og føle meningsfuldhed
  • Sociale kompetencer omfatter evnen til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer, følelse af tilknytning og empati
  • Faglige kompetencer omfatter kognitive såvel som fagkompetencer

Hvordan bidrager skolen til denne udvikling? Og har vi fokus nok på helheden af disse kompetencer og egenskaber?

I bogen ”Brug Hovedet” (kan købes gennem Dafolo)eksemplificeres der, hvordan lærere og pædagoger kan bruge 7 forskellige dannelsesstrategier i både faglige og sociale læringssammenhænge. Læringsstrategier der både udvikler og bevidstgøre børnene omkring de egenskaber og kompetencer som der her peges på.

Systemisk-consult afholder foredrag, workshops og processer omkring dannelse og livsduelighed med praksisnære redskaber.

Systemisk-consult samarbejder iøvrigt med Fortælletid.dk, der er en læringsportal med fortællinger og tilhørendeundervisningsmateriale – herunder er en intro til delen om livsduelighed.

 

Læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen...

Læs mere >

Metakognitive læringsstrategier

For at udvikle børnenes evne til at involvere sig i egen læring på en måde, der gør dem i stand til, på et metakognitivt plan...

Læs mere >

Feedback og selvevaluering

Feedback og selvevaluering er 2 elementer der i forskning har vist sig at være noget af det der har størst...

Læs mere >

Virkningsvurdering af egen praksis

Virker det vi gør? Hvordan virker? – Hvilken virkning ønsker vi at se hos børnene?

Læs mere >

Back To Top
Søg