skip to Main Content

Kursus 8 dage

Hvad er egentlig inklusion? Inklusion er en dialektisk proces, hvor man respekterer og profiterer af forskelligheder og tilpasser sig hinanden i en anerkendende tilgang. I dag taler vi meget om rummelighed og inklusion, og mange steder bliver disse begreber betragtet som identiske. Men der er imidlertid stor forskel på rummelighed og inklusion.

Jeg tilbyder foredrag om inklusion og vejleder i mange konkrete værktøjer, der kan bruges i den daglige praksis.Nemodigende sitatiantor simagnat.

Met incium elenecum ipit volorpo rrorrum quate nam experuptatem eaquidit faciatem. Alit offictur, consedione ipsantis esedipsam, omni dolupietur archili busandendae voluptatur, officaesto idessitio. Cerovit veligendam eum faccus et labo. Bisserunti aut aut voluptat lam faccum, consequis qui aut doluptatius dolorisciis nis sa di nis repuditatios dolorum corporrovid quo es ex endis pra dolupta doluptas autem repreca borent voloribus.

Underrubrik

Nullitiam aut dit, suntem susamus, audignatur, ommolup tation rera sumquam doloreperis acest et acia doloribus pelitatust, commosae vite nos ipsam inum esti solor aut et quam fugitium sapist modio volutem endisquibus diciis mi, qui omnimporpor sum quis ratet hit ipis dolorep elest, cus, explignisque vollent qui occus iderumqui cum ilibusaecta pelibus magni corion por asitate mporem quiam faccus quae voluptat.

Harchit dolorecta coraecus, conse velitia cone mod minum que porepelles et quo volenisci sene doluptate illab id min remquatur? Ape debis a prem est, quiasperum que volumquid est aliciis re parciendem nime seque eum iliti que dolut et, estias ditatquam hiliquia ipis alis nusdae nonsequibus nus es nihilic iendici debiscita derovid maxime vide adiae

Systemisk tænkning

Anton er lige startet i 5.b.  Han er flabet overfor lærerne, spytter, sparker og driller de andre børn...

Læs mere >

Klasseledelse

Læreren eller pædagogen er leder af klassesystemet, hvis ikke læreren eller pædagogen tager ledelsen...

Læs mere >

Refleksive klassesamtaler

Elevernes fællesskabsforståelse er et vigtigt element i arbejdet med inklusion, læring...

Læs mere >

Forældresamarbejde

Undersøgelser viser, at flere og flere børn ”får lov” til ikke at deltage i fællesskabet, spiser på værelset...

Læs mere >

Styrkebaseret pædagogik

At være bevidst om egne og de andre elevers styrker skærper selvbevidstheden...

Læs mere >

Angst og Cool-kids

I hver klasse sidder der gennemsnitligt 2 børn med angst eller angstlignende symptomer.

Systemisk-consults konsulenter er uddannet indenfor Cool-kids...

Læs mere >

Motivation i undervisningen

Udfordringer omkring børnenes motivation i undervisningen er stor. Vi tilbyder oplæg og foredrag om motivation i undervisningen, ligesom vi...

Læs mere >

Back To Top
Søg