skip to Main Content

Daginstitutionsudvikling

Vi arbejder med forskellig udvikling i daginstitutioner fx:

  • udvikling af mindset – systemisk tænkning i en pædagogisk praksis.
  • udviklingen af børnenes vedholdenhed, vilje, refleksion, selvbevidsthed m.m og hvordan pædagogerne kan arbejde struktureret med dette
  • Storgrupper/skolegrupper – hvordan arbejder vi med at gøre dem skoleparate
  • forældreinddragelse
  • tidlig opsporing

Se videoerne herunder som er fra et 2 årigt udvikllingsprojekt i en dagintitution – dels med udvikling ag læringsstrategier og mindset,- og dels med udvikling af storgruppen

Daginstitutionsudvikling

Back To Top
Søg