skip to Main Content

Narrativ Neurodidaktik

Tacha Elung indehaver af Systemisk Consult, er i samarbejde med Micki Sonne, centerchef i CEMELI, ved at udvikle konceptet Narrativ neurodidaktik. Konceptet går ud på at kombinere viden fra tre områder: det narrative, det neuropsykologiske og det didaktiske.

I den forbindelse søger vi to skoler til at afprøve vores faglige set up. Det drejer sig om en temadag på i alt 6 timer.

På denne dag vil det pædagogiske personale blive indført i hver af de tre fagområder, og indgå i praksisrelaterede processer, hvor det synliggøres, hvordan konceptets metoder og teorier kan omsættes til praksis – især i arbejdet med inklusion.

Forløbsbeskrivelse

Del 1 – Teori (3,5 timer)

  • Fremtidens skole – inklusion og differentierede læringsmiljøer
  • Hjernen og medieret læring
  • Narrativ pædagogik
  • Feedbackbegrebet jf. John Hattie

Del 2 – Simulationsrummet (1,5 timer)

  • Opsamling på Del 1
  • Strukturerede opgaver og processer om det narrative og medieringstilgangen – klonet.

Del 3 (1 time)

  • Planlægning af indsats i egen praksis
  • Fremlæggelser af intenderede indsatser
  • Evaluering

Pris og kontakt

Prisen for temadagen er 12.000 kroner + moms og transport. Micki og Tacha vil begge være til stede på dagen.

Er din skole interesseret, kan du kontakte enten

Tacha Elung
2043 5030
info@systemisk-consult.dk

eller

Micki Sonne Kaa Sunesen
2248 7962
sunesen@axept.dk

Back To Top
Søg