skip to Main Content

Supervision som metode til at sætte sit eget perspektiv i perspektiv

Når man som nyansat starter på sit arbejde, er der ting man kan undrer sig over, måder at gøre tingene på som man bliver nysgerrig på… Hvorfor mon de har valgt at gøre det sådan? Gad vide hvad der ligger bag ved den strukturløsning? Hvordan kan det mon være at de ikke har valgt at sætte fokus på det? Hvorfor er der de regler?

 

Efter ca. 2-3 måneder stiller man ikke disse spørgsmål mere. Man er blevet en del af systemet…

Alle de små fnullermænd i hjørnet, er synlige i starten, fordi du ikke er en del af systemet endnu… langsomt bliver man integreret i systemet og langsomt forsvinder undren over det ene eller andet.

Der er ganske enkelt perspektiver, man ikke længere ser, og ikke KAN se længere.

 

Dette gælder også for vores professionalisme i forhold til udfordringer, opgaver, teamsamarbejde, arbejdet med børn og unge, arbejdet med forældre eller andre borgere.

 

Systemisk supervision giver os mulighed for at sætte vores eget perspektiv i perspektiv. Via spørgsmålstyper bliver vores perspektiv forstyrret, der bliver sparket til refleksionen og i gennem dette får vi muligheden for at se nye vinkler, nye muligheder og ikke mindst nye forståelser af udfordringen.

Det giver os nye briller på, så vi pludselig ser tingene i et nyt lys, en positiv reformulering og ud fra dette, får vi nye handlemuligheder.

Det sætter selvfølgelig også spot på vores egen andel, tilgang eller reaktioner, men samtidigt er det også det, der giver os større mulighed for at ændre på vores opfattelser, forventninger og tilgang.

 

Den systemiske supervision har løst op for mange teamkonflikter, samarbejdsproblemer, indenfor skoleverdenen; forældreproblematikker og har ligeledes givet de professionelle mulighed for, gennem at ændre egen adfærd , at ændre barnets. Supervision er et uvurderligt redskab indenfor alt arbejde med mennesker.

 

Supervision kan læres, så man kan bruge det kollegialt eller i forbindelse med klienter/brugere. via domæneforståelse og cirkulære spørgsmålstyper kan man de grundliggende metoder til at udføre en supervision, der kan betyyde nye forståelser for dine kolleger eller brugere.

 

Vi burde alle have mulighed for at kunne trække på supervision, ingen mennesker kan se hele billedet, derfor opstår der frustrationer, begrænsninger og misforståelser.

Når vi bevæger os op i fugleperspektiv og ser større vinkler og flere perspektiver får vi handlemuligheder, forståelse og overskud. Dette kan man ikke gøre alene, der skal supervision til fra en, der ved hvor og hvordan man skubber til billedet og refleksionen.

 

Det fantastiske ved supervision er dog også, at man selv finder frem til forståelsen, det er altså en erkendelsesproces der sker, det er præcis dette der er den store forskel fra at få rådgivning eller vejledning… I supervisionen er det en forståelse, der opstår indeni og derfor giver den mening.

 

Systemisk-consult tilbyder kurser i supervision, kollegial supervision og coaching.

Back To Top
Søg