skip to Main Content

68242-jpg

Dagen blev styret af Tacha Elung fra Systemisk-consult. Hun fortalte med stor entusiasme om sit arbejde med inklusion og forskellige tiltag i forhold til dette, som hun havde været med til at sætte i gang bl.a. klassemøder og handleplaner for elever.

Det var meget inspirerende og gav stof til eftertanke, så samtalen gik livligt i årgangsteamene under gruppearbejdet. Der kom rigtig mange ideer på bordet til konkrete tiltag, man kunne sætte i værk allerede fra den førstkommende mandag

Alle gav udtryk for at lørdagen havde givet et nyt syn på inklusion, samt gode ideer og konkrete redskaber til den store udfordring inklusion også er.

Derudover har du med stort held fået vores aktér i gang med supervision i klassemødet og handleplaner, ligesom lærerne bruger rigtig mange af dine ideer og redskaber i det daglige arbejde, så lige pt går det faktisk rigtig godt.

Vi anbefaler dig til alle vi møder for vi var rigtig glade for dit oplæg

Back To Top
Søg