skip to Main Content

Synlig læring og refleksivitet

Vi er optaget af der, hvor læringsprocesserne bliver synlige og bevidste for barnet, så barnet søger forståelsen for sin læring og derigennem kan arbejde med at ændre og/eller udvikle egne processer og bryde de mønstre eller faktorer, der fastholder eller stagnere ham i hans udvikling.

Synlig læring bliver mange steder sidesat med målstyret undervisning, men målstyret undervisning er ikke er identisk med synlig læring. Målstyret undervisning er et styringsredskab og hvis fokus kun lægges her, er der en fare for, at målstyringen opleves som et pres for børnene – altså at det hele kommer til at handle om at præstere, udvikle færdigheder og blive bedømt – for målets skyld! Hermed fratager man barnets refleksive udvikling.

Vi må altså i stedet søge at synliggøre, bevidstgøre og udvikle det ”at lære at lære”, så børnene kan benytte sig af disse strategier i skolen og videre ud i livet  – ikke bare til en målopfyldelse.

Vi arbejder med redskaber til at udvikle børnenes metakognition og de refleksive tankeprocesser, som giver børnene mulighed for en bevidstgørelse af læreproces, læring og progression.

Dette kan ske gennem et bevidst arbejde med:

  • At skabe læringsmiljøer
  • Metakognitive læringsstrategier
  • Feed back og selvevaluering

–  og i sammenhæng med dette –

  • Læringsmålsstyret undervisning
Synlig læring

Læringsfællesskaber

At skabe reflekterende læringsfællesskaber betyder at skabe et læringsrum, hvor børnene lærer sammen...

Læs mere >

Metakognitive læringsstrategier

For at udvikle børnenes evne til at involvere sig i egen læring på en måde, der gør dem i stand til, på et metakognitivt plan...

Læs mere >

Feedback og selvevaluering

Feedback og selvevaluering er 2 elementer der i forskning har vist sig at være noget af det der har størst...

Læs mere >

Virkningsvurdering af egen praksis

Virker det vi gør? Hvordan virker? – Hvilken virkning ønsker vi at se hos børnene?

Læs mere >

Læringsmålstyret undervisning

Det er vanskeligt at evalurere, selvevaluere og give feedback uden et mål at gøre det ud fra...

Læs mere >

Back To Top
×Close search
Søg